Tìm kiếm họa sĩ

Cách thức tham gia

Nhân vật của dự án

NijiGen đang tìm những ý tưởng thiết kế thật sáng tạo, đẹp mắt và cũng thật MOE~ để có thể mô tả được hình ảnh một idol (thần tượng) ở độ tuổi nữ sinh.

File nộp dự thi

Lưu ý – hướng dẫn
Bài thiết kế dự thi của các bạn bắt buộc phải bao gồm các file sau:
・1 file ảnh .jpeg hoặc .png thiết kế toàn thân của nhân vật. Kích thước tối thiểu 3000px (350dpi) với hệ màu RGB.
・File thiết kế .psd, đã được chia lớp để làm live2d. Tham khảo tài liệu hướng dẫn taị đây.
・Upload tất cả các file lên website lưu trữ như GG Drive, Dropbox. Điền thông tin bắt buộc ở đơn đăng ký trên website.