hero@3x.webp
m.hero@3x.webp
hamburger@3x.webp
logo@3x.webp
Về NIJIGEN
Các Vtuber
Đối tác
Cửa hàng
hamburger@3x.webp
Về NIJIGEN
stack@3x.webp
NIJIGEN là dự án tìm kiếm, đào tạo và sản xuất các tài năng Virtual Youtuber (Vtuber) tại Việt Nam. Dự án được chính thức khởi động vào tháng 9/2020 và Vtuber đầu tiên của dự án chính thức ra mắt tháng 7/2021. Dự án mong muốn có thể trở thành một kênh truyền thông sáng tạo mới để có thể làm cầu nối hiệu quả tới giới trẻ.
corner-tealish@3x.webp
talent-management@3x.webp
Quản lý tài năng
Tại NIJIGEN, các tài năng được đào tạo những kĩ năng cần thiết để có thể bắt đầu công việc như là một nhà sáng tạo nội dung độc lập.
creative-consulting@3x.webp
Tư vấn sáng tạo
NIJIGEN cung cấp các giải pháp sử dụng vắn hóa ACG (Anime Comic Game) để giải quyết các vấn đề kinh doanh, xã hội một cách sáng tạo và hiệu quả.
content-production@3x.webp
Sản xuất nội dung
NIJIGEN có quan hệ sâu rộng với các họa sỹ, video editor, studio tại Việt Nam và Nhật Bản để có thể sản xuất những sản phẩm truyền thông chất lượng cao.
talent-management@3x.webp
footer-creative-consulting@3x.webp
footer-content-production@3x.webp
talent-management@3x.webp
Quản lý tài năng
Tại NIJIGEN, các tài năng được đào tạo những kĩ năng cần thiết để có thể bắt đầu công việc như là một nhà sáng tạo nội dung độc lập.
creative-consulting@3x.webp
Tư vấn sáng tạo
NIJIGEN cung cấp các giải pháp sử dụng vắn hóa ACG (Anime Comic Game) để giải quyết các vấn đề kinh doanh, xã hội một cách sáng tạo và hiệu quả.
content-production@3x.webp
Sản xuất nội dung
NIJIGEN có quan hệ sâu rộng với các họa sỹ, video editor, studio tại Việt Nam và Nhật Bản để có thể sản xuất những sản phẩm truyền thông chất lượng cao.
arrow-right@3x.webp
arrow-left@3x.webp
three-prev-arrows@3x.webp
corner-pale-grey@3x.webp
model@3x.webp
CÁC VTUBER
Akatsuki Ban Mai
1st Gen
Akatsuki Ban Mai
暁バンマイ
Hibiki Du Ca
1st Gen
Hibiki Du Ca
響ゆうか
Kisaki Thiên Trà
2nd Gen
Kisaki Thiên Trà
希幸天茶
Misora Kanon
2nd Gen
Misora Kanon
海空花音
Natsumi Hạ Chi
2nd Gen
Natsumi Hạ Chi
夏実ハチ
Nika Lan Linh
2.5th Gen
Nika Lan Linh
仁香ランリン
Nika Linh Lan
2.5th Gen
Nika Linh Lan
仁香リンラン
chibi@3x.webp
ĐỐI TÁC
stack@3x.webp
Đồng sản xuất
Đơn vị hợp tác
dash-mango@3x.webp
dash-fuchsia@3x.webp
Cửa Hàng
Xem những vật phẩm mới nhất được phát hành đến từ dự án
nijigen-eshop@3x.webp
ch-shopee@3x.webp
Bạn muốn tham gia dự án, hợp tác hay có thắc mắc?
Liên hệ với NIJIGEN bằng các cách sau đây
mail@3x.webp
nijigen.official@gmail.com
facebook@3x.webp
Fanpage chính thức
twitter@3x.webp
Twitter chính thức
three-prev-arrows@3x.webp
corner-dark-indigo@3x.webp
logo@3x.webp
TRANG CHỦ
VỀ NIJIGEN
CÁC VTUBER
ĐỐI TÁC
CỬA HÀNG
© NIJIGEN - Dự án Idol Vtuber tại Việt Nam